Olha Shatrova

Olha Shatrova grafika

Olha Shatrova

asystent podatkowy, absolwentka Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego - ukończyła kurs w zakresie rachunkowości, kadr i płac; posiada doświadczenie uzyskane w przedsiębiorstwie produkcyjnym; zajmuje się sprawami podatkowymi, pracowniczymi i związanymi z ubezpieczeniami społecznymi.