Dominika Reszka

Dominika Reszka grafika

Dominika Reszka

asystent podatkowy, absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; zajmuje się sprawami podatkowymi, pracowniczymi i związanymi z ubezpieczeniami społecznymi.