Kancelaria Prawna LEXIN

wywodzi się z Kancelarii Podatkowej INEX założonej w roku 1990. Działalność kancelarii obejmuje dwa obszary: usługi prawnicze i doradztwo podatkowe, w ramach którego prowadzone są ewidencji podatkowe, sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych. W zespole od samego początku przez wiele lat pracowała doradca podatkowy Grażyna Hec, faktyczna współzałożycielka kancelarii. Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami, doradcami oraz specjalistami z dziedzin obejmujących jej obszar działania.

Odpowiedzialność

Doradca podatkowy oraz radca prawny są obowiązani zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

Wraz z osobami, z pomocą których wykonują swoje czynności lub którym powierzają ich wykonanie ponoszą odpowiedzialność za szkody na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu swoich czynności.

Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej właściciela Kancelarii wynosi:

  • z tytułu doradztwa podatkowego 100.000 zł,
  • z tytułu prowadzenia biura 200.000 zł,
  • z tytułu czynności radcy prawnego 110.000 euro.