Doradztwo podatkowe

Kancelaria świadczy usługi z zakresu doradztwa podatkowego obejmujące:

 • prowadzenie dla celów podatkowych odpowiednich ksiąg podatkowych,
 • ustalanie odpisów amortyzacyjnych oraz zakładanie kart objaśnień środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań rocznych, w tym z dochodów uzyskanych za granicą,
 • prowadzenie spraw pracowniczych, sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji do zakładu ubezpieczeń społecznych,
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o interpretacje prawa,
 • sporządzanie odwołań od decyzji oraz skarg i skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych,
 • dopuszczalną prawem optymalizację podatkową,
 • reprezentowanie i występowanie przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej i innymi organami administracji publicznej,
 • występowanie przed sądami administracyjnymi.