Forma

Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu umów,
  • opracowywaniu regulaminów,
  • sporządzaniu pism do sądów, organów administracyjnych i instytucji,
  • występowaniu przed sądami, organami administracyjnymi i instytucjami.


Kancelaria wykonuje usługi w oparciu o:

  • stałe umowy zlecenia,
  • umowy ramowe, określające ogólne zasady współpracy,
  • pełnomocnictwa o charakterze ogólnym lub udzielone do prowadzenia poszczególnych spraw,
  • doraźne zlecenia otrzymane od Klientów,


Do umów i zleceń zastosowanie mają: