Usługi prawnicze

Kancelaria Prawna LEXIN świadczy usługi prawnicze mając na celu prawną ochronę interesów swoich Klientów.

Prowadzi sprawy osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, osób prawnych oraz innych podmiotów:

 • cywilne,
 • gospodarcze,
 • podatkowe,
 • administracyjne,
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • rodzinne,
 • sądową windykację należności.

Usługi obejmują również świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia, ale przede wszystkim w sprawach karnych skarbowych.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Oferuje także stałą obsługę prawną osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kancelaria nie świadczy usług w zakresie:

 • kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
 • zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
 • wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
 • tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami