Bożena Bednarek

Bożena Bednarek grafika

Bożena Bednarek

asystent podatkowy, ekonomistka — posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelarii podatkowej i prawno-podatkowej oraz w handlu; współpracowała z kilkoma doradcami podatkowymi prowadząc wymagane prawem dokumentacje i ewidencje; zajmuje się sprawami podatkowymi, pracowniczymi i związanymi z ubezpieczeniami społecznymi.