Zbigniew Koss

Zbigniew Koss grafika

Zbigniew Koss

radca prawny, doradca podatkowy, ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych - posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii podatkowej i prawnej, a także w organach osób prawnych (w zarządach oraz radach nadzorczych) działających w przemyśle i usługach; zainteresowania prawne koncentrują się głównie na prawie podatkowym i administracyjnym, z jednej strony oraz na cywilnym (w tym rodzinnym i gospodarczym), z drugiej; reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi; w zakresie spraw karnych, szczególne miejsce zajmują sprawy karne skarbowe.